DLA KOGO PSYCHOTERAPIA PSYCHOANALITYCZNA?
Psychoterapia psychoanalityczna jest zalecana osobom odczuwającym cierpienie z powodu różnych trudności życiowych. Osobom, które doświadczają kryzysów. Osobom, u których utrzymuje się uczucie niepokoju, objawy nerwicowe, depresyjne, zaburzenia osobowości. Osobom doświadczającym cierpienia z powodu bolesnych objawów w ciele. Osobom czującym brak satysfakcji w różnych obszarach życia.

Psychoterapia psychoanalityczna jest także adresowana dla osób zainteresowanych własnym rozwojem, mających ciekawość siebie, chcących głębiej poznać i zrozumieć swe życie wewnętrzne.

Z psychoterapii psychoanalitycznej mogą także skorzystać osoby, które pracują z innymi ludźmi i chcą głębiej zrozumieć swój świadomy i nieświadomy wpływ wywierany na innych (w zawodach psychologicznych, pedagogicznych, opiekuńczych, medycznych, w resocjalizacji, pomocy społecznej, sądownictwie, itp.).

Często do pracy wglądowej zgłaszają się także rodzice, którzy pragną przekroczenia rodzinnych wzorców funkcjonowania przekazywanych i powtarzanych w kolejnych pokoleniach.

Metody psychoanalityczne podążają w stronę wglądu i samopoznania. Jest to zawsze wyprawa wyjątkowa – bo wewnętrzny świat każdej osoby jest unikatowy i niepowtarzalny. To na niektórych etapach także trudna podróż, lecz dzięki przepracowywaniu bolesnych i ciężkich tematów, pojawia się szansa na zmianę sposobu funkcjonowania pacjenta, gdzie może on zacząć bardziej korzystać z życia.